Služby v Číne

TLMOČENIE

Zabezpečujem konsekutívne a simultánne tlmočenie priamo v Číne z a do jazykov čínština, angličtina, slovenčina/čeština. Mám skúsenosti najmä v oblasti ťažkého priemyslu, hutníctva, ale aj importu/exportu produktov bežnej spotreby, šperkov, textilného priemyslu atď. Tlmočím na vládnej úrovni, ako aj na veľkých medzinárodných kultúrnych podujatiach a v súkromnej sfére. Som pravidelne odporúčaným tlmočníkom Konzulárneho zastupiteľstva SR v Šanghaji a Konzulárneho zastupiteľstva ČR v Šanghaji. Pre stálych klientov ponúkam extra služby komunikačného zastúpenia na čínskom trhu.

Tlmočník | Referencie

Ministerská konferencia 16 krajín strednej a východnej Európy a ČĽR o prehĺbení ekonomickej a investičnej spolupráce, Tlmočenie pre najvyššie manažérske predstavenstvo Škoda auto a Volkswagen Group v Šanghaji, Tlmočenie pre režiséra Jiřího Menzla na filmovom festivale v Šanghaji, Tlmočenie na ambasáde SR v Pekingu pri rokovaniach o realizácii dôležitých čínsko-slovenských projektov ohľadne projektu stavby paroplynu a mnoho ďalších

SÚKROMNÝ SPRIEVODCA

Od roku 2012 pracujem ako sprievodca po Číne, mám túto krajinu precestovanú všetkými smermi a poznám aj zákutia Číny, ktoré nie každý cestovateľ pozná. Ponúkam súkromné krátkodobé sprevádzanie, zájazdy na mieru a expedície.

Krátkodobé sprevádzanie a zájazdy na mieru

Pri krátkodobom sprevádzaní nepodmieňujem cestu počtom klientov. Pokiaľ sa človek vybral na služobnú cestu do Číny a chcel by spoznať niečo viac než len čínske fabriky a rokovacie sály, viem mu pomôcť. Dlhodobé zájazdy na mieru ponúkam pre skupiny od päť a viac ľudí. V prípade záujmu ponúknem bezplatnú konzultáciu a návrh cestu spolu s orientačným finančným plánom.

Expedície

Cestovné kancelárie ponúkajú väčšinou zájazdy len do hlavných turistických destinácií. Pri súkromných zájazdoch je problém, že klient Čínu nepozná a vlastne nevie kam by chcel ísť. Preto som sa rozhodol vytvárať vlastné, netradičné expedície do Číny pre ľudí, ktorí majú o túto úžasnú krajinu hlbší záujem.
Expedície v ponuke!

Pavel Dvorak jr.

Poslanie je cieľ

Prvýkrát som do Číny prišiel v roku 2009. A prvá skúsenosť, ktorú som zažil hneď na pekingskom letisku bol šok z neschopnosti komunikácie. V tom období som už mal za sebou niekoľko rokov štúdia čínštiny a aj napriek tomu som zistil, že bez dlhodobého pobytu v Číne mi to nie je veľmi platné. Čím dlhšie som som v Číne žil, tým viac som objavoval nové a nové veci, ktoré boli niekedy až šokujúco odlišné od tých našich. Ako som búral jazykovú bariéru, búrala sa aj bariéra kultúrna. Naučil som sa, že Čína vyžaduje trpezlivosť a rešpekt. Časom som zabudol na frustráciu z prvého dňa. Ale ona sa mi pripomenula. Tento raz nie z mojej vlastnej skúsenosti, ale zo skúsenosti iných ľudí. Zo skúsenosti ľudí, ktorí prídu do Číny cestovať a základné úkony sú zrazu neuveriteľne ťažké; či ľudí, ktorí sem prídu podnikať, ale uspieť je takmer nemožné pre neznalosť pomerov, ľudí a jazyka. Uvedomil som si, že možnosť komunikácie nezávisí len na jazyku, ale aj na poznaní kultúrneho prostredia, a že sila tejto komunikácie je tým väčšia, čím viac jej človek obetoval času a úsilia. Ľudia prichádzajú do Číny z rôznych dôvodov. Kvôli túžbe spoznať niečo exotické, túžbe vidieť svet, uspieť, nájsť niečo nové. Ale všetkých spájajú nielen túžby, sny, ale aj veľká priepasť pri ich uskutočnení. Preto som sa rozhodol nad touto priepasťou postaviť most.

Pavel Dvořák jr.

Tlmočník, sprievodca, fotograf a bloger. Čína a čínština sú mojimi vášňami od detstva. Čínštine sa venujem už od mojich pätnástich rokov, sinológiu som vyštudoval v Olomouci. Prvýkrát som prišiel do Číny v roku 2009, od roku 2012 žijem v Šanghaji. Pracujem na voľnej nohe od roku 2012. Moje fotografické portfolio je na www.pavel.photos

Bamboome

Bambus v Číne symbolizuje jeden zo 4 aspektov ušľachtilosti. Ušľachtilý človek má byť silný, priamy, vytrvalý a elegantný ako bambus, jeho srdce má byť pripravené prijať všetko a všetkých, tak ako je bambus dutý – ochotný prijať do svojho vnútra všetko. U nás na Západe je zase bambus symbolom Číny, Ázie. Preto názov Bamboome symbolizuje preniesť trošku z vlastností bambusu na každého, kto o to stojí (“me” anglický výraz pre “mňa”) . A rovnako veríme, že ľudia sú ochotní pre svoje sny v Číne troška sa počínštiť, troška sa “pobambusiť”.

Kontakt

Contact Form
Please enter your name.
The message you wish to send.